تبلیغات
حرفهای مفت - تقدیم به بهترینم

حرفهای مفت

تقدیم به بهترینم

تقدیم به بهترینم

بــــــرای تصـــاحـــبت نمیــــجنگــــم ... !!!!


احـــــاطــه ات نمیــکنـم تـــا مــــال مـــن شوی ...


بــــا رقــیبان حســــود جـــدل نمیکـــنم...


ولــــی اگـــــر بیـــایــــی و بمـــانــــی ...


بـــــرای بــا تــــ♥ــــو مــانـــدن بـــا دنیــــا میجنـــگـم ...


و چنــــان تــــ♥ــــو را غــــرق آرامـــش کنــــم ...


کــــه نــدانــی غـــم چیـــست ؟؟؟!!!!


غصـــــه کــــدام اســـت ؟؟؟!!!


مـــــرا کــــه میشنــــاسی عــــزیــــ♥ـــزم ؟!


مـــــن همـــانـــم کـــــه اگـــــر اســم عشـــ♥ــــق بـــه میــــان بیـــایــد ...


پُـــــر میشـــــوم از احســـــاس ....


و چنــــان زنــــانه پـــــای عشـــ♥ـــق تـــو میــــمـانــــم ...


تـــــا کـــــور شـــوند حســــودان ....


تـــــا نــــابـــود شــونــــد آنـــان کــــه ...


قصــــد نــــابــودیــــه ایــــن عشـــ♥ـــق مقــــدس را دارنــــد ...


خـــوب گــــوش کـــــن عـــــزیـــــز دِلــــَـکـــَـم ...


میــــمانــــم بــه پــــایـــت ...


میــــمانــــم پــــای عشقــــمان ...


بـــه شرطــــی کــــه بــــدانـــم :


مـــــردانـــــه ...


مـــــی آیـــــی ...


میــــمانــــی ...


و عــــاشقــــانه و وفـــــادارانـــــه ...


پـــــای عشـــ♥ـــق و احساســـــم میــــمانــــی ...

 

ممنون از دوست عزیزم نازنین که این متن بالاهم نوشته ی اونه
[ سه شنبه 20 اسفند 1392 ] [ 10:13 ب.ظ ] [ غریبه آشنا ] [ نظرات() ]