تبلیغات
حرفهای مفت - سرد است

حرفهای مفت

تقدیم به بهترینم

سرد است

سـرد اسـت و مـن تـنهایـم “
چـه جمـلـه ای !
پــــُر از کـلیـشه …
پـــُـر از تـهـوع …
جـای ِ گـرمی نـشستـه ای و می خـوانـی :...
” ســرد اسـت “
یـخ نمـی کنـی …
حـس نـمی کنـی …
کـه مـن بـرای ِ نـوشتـن ِ همیـن دو کلمـه
چـه سرمایـی را گـذرانـدم …!!![ جمعه 2 اسفند 1392 ] [ 03:26 ب.ظ ] [ غریبه آشنا ] [ نظرات() ]