تبلیغات
حرفهای مفت - کور

حرفهای مفت

تقدیم به بهترینم

کور

خوبـ گـــوشـ کــטּ

مــטּ...

یـــآב گرفــتــﮧ امـ همــﮧ چیــز را ببیــنمـ،

امـــآ چشمـــآنمـ رآ ببـــنــבمـ

آنقـــבر کـــﮧ حتـــﮯ خوבمـ همـ بـــاور کــرבهـ امـ

کـــﮧ [کـــورمـ]

پـــسـ تو راحـــت بــــآشـ ...!
[ جمعه 2 اسفند 1392 ] [ 03:34 ب.ظ ] [ غریبه آشنا ] [ نظرات() ]